.: راه اندازی ورودی های پرسرعت PLC امرن- بخش 2 - دستورCTBL


476 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستور CTBL شرکت امرن آشنا می شوید. برگزاری دوره های آموزشی اتوماسیون صنعتی در شرکت داده پردازان هوشمند ایلیا 88594014-88594015

ویدیو های مرتبط