.: راه اندازی و استفاده از ورودی های پرسرعت PLC امرن-بخش 1


453 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه راه اندازی ورودی های پرسرعت PLCهای امرن مدل Compact مانند CP1L - CP1H و CP1E آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط