.: فیلم آموزشی دستورات SLD و SRD در PLC امرن


323 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستورات SLD و SRD شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط