.: فیلم آموزشی دستور MCMP در PLC امرن


196 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستور MCMP شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط