.: فیلم آموزشی دستور XFER در PLC امرن


328 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستور XFER شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط