.: فیلم آموزشی دستورات SETA و RSTA در PLC امرن


319 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستورات SETA و RSTA شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط