.: فیلم آموزشی دستور OUTB در PLC امرن


278 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستور OUTB شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط