.: فیلم آموزشی دستورات NASR و NASL در PLC امرن


312 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستورات NASR و NASL شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط