.: فیلم آموزشی دستور MOVD در PLC امرن


252 بازدید

توضیحات:

در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از دستور MOVD شرکت امرن آشنا می شوید.

ویدیو های مرتبط